12 szürreális, megdöbbentő élményem a magyar reformátusoknál

12 szürreális, megdöbbentő élményem a magyar reformátusoknál

12 szürreális, megdöbbentő élményem a magyar reformátusoknál

Monostori Tibor személyes, szubjektív élménybeszámolója arról az évtizedről, amit a Magyarországi Református Egyház berkeiben eltöltött. 12 olyan téma, amikben olyan szürreális élmények érték, amik megdöbbentették.

A beszámoló videó formátumban is megtekinthető:

Fontos megemlítenem, hogy rengeteget kaptam, és a mai napig kapok a református egyháztól, sokkal, sokkal több jót, mint amennyi negatív élmény ért. Még mindig sok olyan református gyülekezet van, bár egyre kevesebb, ahol tényleg minden eresztékben az Ige szól. Azokkal értek egyet, akik szerint nehéz aktív gyülekezeti élet nélkül, pusztán személyesen, egyedül járni Krisztus, vagy bármilyen vallás útján.

12. A Sátán, a Momentum, és egy telefonos cég

2017-ben egy Csongrád megyei gyülekezetben megtudtam, hogy a Momentum Mozgalom NOlimpia kezdeményezése mögött a Sátán erői állnak, hiszen mi más téríthetné le Magyarországot az olimpia megrendezésének egyetlen helyes útjáról?

S ha már az ördögről van szó, még egy példa: 2011-12 környékén nagyot futott a reformátusoknál egy összeesküvés-elmélet. Egy Sebestyén Balázs főszereplésével forgatott Vodafone-reklámvideóról vezették le, hogy a Vodafone egy sátánista mozgalom, Balázs pedig maga a Sátán. Református lelkészektől olvastam hosszas elemzéseket erről. Természetesen a gender-lobbi is sátáni propagandatermék.

11. Antiszemitizmus és más összeesküvés-elméletek

2013-14 körül egy dél-budai gyülekezetbe kezdtünk járni. Egy bibliaórára mentünk. Hirtelen és váratlanul, egyik pillanatról a másikra olyan erős antiszemitizmust kaptam az arcomba, hogy azóta is ég a bőr rajta. Valósággal kiszédelegtem a templomból. A példákat sorolhatnám, nyilván ez a kisebbség, de a reformátusok egy része mindig híres volt erről. A 20. században, a Horthy-rendszer többtucatnyi szélsőjobboldali parlamenti képviselője között a reformátusok országos arányukhoz képest erősen felülreprezentáltak voltak .

Ami egyébként az összeesküvés-elméleteket illeti, a jelentős részben reformátusok által gründolt Reform – Egyház és Közélet című portálon lehet érdekes elméleteket olvasni. Például a keresztény Európa felszámolásával kapcsolatban arról értesülhetünk, hogy a világot minden bizonnyal háttérhatalmak irányítják, különböző szinteken. Aki ebben esetleg kételkedik, az olvassa el Kennedy amerikai elnök egy beszédét, és egyébként is, az Európai Unió vezetői bábok és gazemberek.

10. Friss, ropogós orosz propaganda

A református egyházat újabban elárasztotta az orosz propaganda. Nyilván ez nem külföldről szervezett, inkább úgy mondanám, hogy a hiszékenység és tájékozatlanság az úr. Néhány hete fél óra kereséssel találtam a YouTube-on nyilvános igehirdetéseket: volt benne szó az orosz bankrendszer letiltása elleni tiltakozásról, vagy az orosz beavatkozás politikai és jogi megalapozottságát védő érvelésről.

Természetesen lenyűgöző a reformátusok szerepvállalása az ukrán menekültek segítésében. A világ nem fekete-fehér.

9. “Jóleső” és “természetes” rasszizmus

Nem tudom, emlékeztek-e a Zöld Könyvre? 2018-ban Oscar-díjat nyert, többek között a legjobb film kategóriában. Egy afroamerikai zenészről szól, aki az 1960-as évek Amerikájában próbál túlélni egy turnén az ország déli részén, ahol még mindig általános a durva faji megkülönböztetés. Egy református presbiter szelíden jelezte nekem, hogy hát persze, hogy megkülönböztették, nem véletlen, hiszen afroamerikai…

8. Dinó Dávidka, kreacionizmus, tudományellenesség

Az egyik legfájóbb téma számomra. A reformátusoknál óriási keletje van a kreacionizmusnak, annak az elméletnek, hogy (többek között) a Föld tényleg alig néhány ezer éves. Néhány éve Dinó Dávidka (Dino Dave), polgári nevén Dave Woetzel, az amerikai kreacionista dinoszaurusz-vadász nagyot roadshow-zott számos magyar református gyülekezetben, ahol komoly szaktekintélyként fogadták. Dinó Dávidka 15 Twitter követővel rendelkezik, és ezekben a percekben is, ahogy írok, őrülten keresi a (szerinte) jelenleg is élő dinoszauruszokat a világ valamelyik részén.

A magyarul megjelenő Creation Magazin aktívan és közkézen forog a református világban. Mondjuk ki, ez az egész elég nagy csúfság.

7. Cancel culture és letiltás

Tavaly adtam volna elő Sárospatakon egy ártatlan témában egy református konferencián, de jött a telefon, hogy a református egyház vezetése ezt letiltotta. Az Élet és Irodalomban jelent meg az előadás szerkesztett szövege. Felmerül a kérdés, tényleg, naivan kérdezem: ha az Isten igéjét ignoráló előadók ünnepelt sztárok református gyülekezetekben (ld. előző pont), de egy egyszerű tudományos előadás nem hangozhat el…

6. Abortusz, élet- és választáspártiság

Szerintem szinte mindenkivel szembejött már olyan református vélemény, Facebook-baráttól vagy -ismerőstől, hogy az abortuszt úgy en bloc be kellene tiltani, lényegében a lengyelországi szabályozás mintájára. Itt nem is az a baj, hogy van ilyen vélemény, mert az legitim, annál nagyobb baj, hogy figyelmen kívül hagyják az úgynevezett választáspárti nézőpontnak az erős érveit és szempontjait. A Felszabtéren is írtunk róla.

5. Amerikai és magyar kormánypropaganda

Az “istentelen” Joe Biden amerikai elnök, az országot “örök pokolra” juttatni akaró ellenzék és társai, mindezt a szószéken, Isten házában… A Magyarországi Református Egyház idén, 2022-ben az országgyűlési választások előtt pár nappal nyilatkozatot adott ki, egyedüliként a történelmi egyházak között. Ebben lényegében a kormánypártok támogatására, a népszavazás kérdésében pedig kimondva a Nem-re történő voksolásra buzdított, már-már utasított.

4. LMBTQI-kérdések és a hit természete

Ezekben a kérdésekben a reformátusoknál tiltott a melegek megélt szeretetkapcsolata bármely formájának megáldása, megszentelése. Itt egy friss példát mondok, amit több helyről hallottam, és egy presbiter is kifejtette nekem: hogy ők ismernek melegeket, és értsem már meg, hogy ők egyszerűen bevallottan, alkatilag képtelenek a hűségre, a promiszkuitás és partnercsere, partnerválogatás túlzottan elfogadott és általános. Ne erőlködjek. Nem mondtam egyiküknek sem, mert akkor azokban a szituációban nem tűnt üdvözítőnek, hogy elég jól ismerem a meleg szcénát, és laktam is együtt egy meleg férfival egy évig albérletben. És hogy kismillió példa van a hűségükre. De igazából nem is ez a kérdés, hanem az, hogy az az Isten, aki kettéválasztja a Vörös-tengert, hallottakat támaszt fel a halálból és királyokat, államfőket parancsol térdre, ne lenne képes két emberi lény szívében egymás iránt hűséget, a hűségre irányuló vágyat felébreszteni?

Ekkor értettem meg véglegesen, hogy az én hitem természete nem azonos, egyáltalán nem azonos a református fundamentalistákéval.

3. A nők helyzete Magyarországon

A református egyházban egyre többen hoznák vissza a patriarchális szemléletet a női szerepek terén. Tennék mindezt a világi társadalomban is. Legutóbb egyikük a neves svájci teológus, Karl Barth elképzeléseit mutatta be saját interpretációjában a nők szerepéről, például: a nő „lényében és létezésében a férfié, hiszen arra rendeltetett, hogy a segítője legyen … A nőnek az a rendeltetése, hogy a férfi mellett legyen, … elsősorban nem a férfi tartozik a nőhöz, hanem a nő a férfihoz. … magától értetődő, hogy [a nő] a férfiembernek van rendelve, és egész létezésében a férfiért van”. Itt jegyezzük meg, hogy Barth maga évtizedekig tudatosan vállalt szerelmi háromszögben élt – két nővel. Ez csak csepp a tengerben, a Felszabtéren bővebben írtunk erről.

2. Az emberi méltóság vajon mi? Pilinszky gondolatai

Hasonlítottak már engem és milliónyi társamat lefejezni való bibliai alakhoz, pokolfajzathoz, Che Guevarához, marxista propagandistához, intettek már meg hivatalosan. Az a kérdés merül fel, hogy ezek az egyháztagok teljesítik-e kötelezettségeiket a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló és általában az egyháztagokról szóló rendelkezések alapján? Szerintem ez megkérdőjelezhető, ellenben azokat szorítják ki, akik felemelik a hangjukat az egyház céltalan sodródása és a gyűlölet ellen. Nagy baj az is, hogy nem ismerik el a tévedéseiket, s nem kérnek értük bocsánatot. Hogy miért? Amiért zárójelbe teszik mások emberi méltóságát, vagy, hogy Pilinszky János szavaival mondjam, „már itt a földön jókra és gonoszokra” osztják a világot.

Ha már Pilinszkyt említettem, hadd idézzek bővebben egy 1971-ben megjelent írásából:


A keresztény nem jobb a többinél, csupán többet tud a bűnről, s másképpen viszonyul hozzá. Nem a másik bűnét figyeli (amibe Istenen kívül úgysincs senkinek tévedhetetlen bepillantása), hanem a magáét. Így mindent, ami már itt a földön jókra és gonoszokra osztaná a világot, a keresztény hamisnak érez.
Mi, emberek, szeretetre kaptunk meghívást és nem ítélkezésre. Persze, megkreálni élő és alakuló emberi sorsokból már most és már a mi számunkra valamiféle végítéletpótló hierarchiáját kárhozottaknak és üdvözülteknek – nagy kísértés, talán a legnagyobb. Viszont saját bűnünkkel szembesülni: nehéz, talán a legnehezebb és leggyötrelmesebb valami.

Az evangéliumi emberhez ezért áll közelebb az önmagával meghasonlott bűnös, mint az erényeiben magabiztos farizeus. A mi biztonságunk egyedül Istenben van, ahogy az ítélkezés is egyedül övé, mivel egyedül ő az abszolút Szeretet. Minden egyéb szeretet – épp hiányosságai miatt – alkalmatlan az ítélkezésre.

Innét, hogy amikor Jézus megváltást hozott, mindenkit, kivétel nélkül, meghívott a szeretet közös asztalához. Szinte azt mondanám, játékos kedvvel cserélte fel az „első” és az „utolsó” (az emberek „elsejének” és „utolsójának”) szerepkörét, valahányszor hallgatóságának soraiban farizeusoknak csak a jelenlétét megszimatolta.

1. A Te történeted

Küldjétek el nekem, nekünk azokat a történeteket, amik Veletek estek meg. Tisztában vagyok vele, hogy a reformátusoknál rengeteg a sérült, lelki gondozást igénylő fiatal és idősebb személy, aki részben pont a fent elmondottakat sínyli meg keményen, húsba és szívbe markolóan.

A fentiek miatt nehéz szívvel azt gondolom, hogy ma a református egyház gyakorlati értelemben jelentős részben és elsősorban egy kulturális és karitatív egyesületté kezd válni.

De soha ne feledjétek, hogy az új ébredések és az új reformációk már zajlanak, és közelebb vannak, mint gondolnátok.

Ragyogjatok tovább!

Facebook Comments