Ferenc pápa végleg leszámol a „Szent Inkvizíció” sötét árnyával

Ferenc pápa végleg leszámol a „Szent Inkvizíció” sötét árnyával

Ferenc pápa végleg leszámol a „Szent Inkvizíció” sötét árnyával

Ferenc pápa az egyház reformját az epicentrumból, vagyis a Római Kúriából folytatja. A Szentatya honfitársát, az argentin Víctor Manuel Fernándezt nevezte ki a Hittani Dikasztérium (régen Hittani Kongregáció) prefektusának.

Ezentúl tehát a 61 éves Fernández vezeti a Szentszék tanító hivatalát, amelyet régen Szent Inkvizícióként ismertünk, és amely az egyház által hitigazságoknak tartott elvek védelméért felel.

Ferenc pápa és Víctor Manuel Fernández

Víctor Manuel Fernández Ferenc pápa tanításának az egyik kulcsfontosságú bástyáját személyesíti meg az úgynevezett „Nép teológiáján” keresztül, azon a dél-amerikai teológiai irányzaton keresztül, amely a II. Vatikáni Zsinat reformjait a nép aktív részvételén keresztül kívánja megvalósítani az egyházban. Fernández kinevezésével a pápa újfent elismeri és előtérbe helyezi a latin-amerikai teológiai irányzatokat, a felszabadítás teológiájától a nép teológiájáig. 

Ferenc pápa az új prefektus kinevezésekor elismerte, hogy régen a Szent Inkvizícióként működő intézmény működése szégyenfolt az egyház történetében: 

A dikasztérium, melyet vezetni fogsz, más korokban erkölcstelen módszereket alkalmazott. Azok olyan idők voltak, amikor ahelyett, hogy a teológiai megismerést segítették volna elő, az esetleges tanbeli tévedéseket üldözték. Amit tőled várok, az nyilvánvalóan valami egészen más.

Feladatkörödhöz tartozik annak kifejezése is, hogy az Egyház bátorítja a teológusok karizmáját és erőfeszítéseit a teológiai kutatásban, hogy ne elégedjenek meg egy íróasztal-teológiával, egy mindent uralni akaró, hideg és kegyetlen logikával.

Ez a fajta hozzáállás teljes szakítást jelent azzal a felfogással, amely a Hittani Kongregáció eddig vezetőit jellemezte még a II. Vatikáni Zsinat után is, akik az ultrakonzervatív tanokat kemény kézzel védték, elég csak Joseph Ratzingerre (a későbbi XVI. Benedek pápa) gondolnunk, akinek tevékenysége alatt került sor a katolikus egyház progresszív teológusainak utolsó nagy üldözésére (Boff, Sobrino, Häring, Congar, Schillebeeckx stb.)

Az új prefektussal lejárt az üldöztetések, a kiváló teológusok százai félelmének és szenvedésének ideje, akiket vád alá helyeztek, elhallgattattak és különféle módon megbüntettek. 

A vallással kapcsolatos korlátozott nézetekkel szembesülve Ferenc pápa osztja, hogy

„olyan gondolatra van szükségünk, amely tudja, hogyan kell meggyőzően bemutatni egy Istent, aki szeret, aki megbocsát, aki megment, aki felszabadít, aki előmozdítja az embereket és testvéri szolgálatra hívja őket”.

Forrás: vidanuevadigital.com

Facebook Comments