Éva és a patriarchátus

Éva és a patriarchátus

Éva és a patriarchátus

Josephine Teske hamburgi evangélikus lelkipásztornő gondolatait osztjuk meg.

Éva és a patriarchátus. Vagyis: a nő és a bűn. 

A Biblia egy patriarchális viszonyok között született könyv. Ezen nem lehet változtatni, a pecsétet, amelyet a patriarchátus a Biblián hagyott, nem lehet visszacsinálni. Mindennek az eredménye, hogy egy sajátos kép jellemzi a nőket az egész keresztény kulturális és egyházi történelemben: ők a bűnösök. Vagy másképp szólva: a csábítók. Éva, ennek a nőképnek a prototípusa, a paradicsomi meztelensége és szépsége révén erotizálódik. Ismerős, ugye? Ezáltal természtesen veszélyt jelent a férfi nem számára. Ádám a csábítás áldozatává válik, úgy tűnik nem tehet ellene semmit, nem is tudja, mi történik vele. Évára rákerül a csábító stigma, és innen már csak egy kis lépés, hogy magát a női nemet hozzák össefüggésbe a gonosszal. Így Éva, mint szexuális vágyakkal teli nő, a világ számára a gonosz kapujává válik. Bumm. Ebben gyökereznek a férfiak érvei, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a nőket a keresztény istentiszteleten ( 1Tim 2:9-15):

1Tim 2:8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

1Tim 2:9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,

1Tim 2:10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

1Tim 2:11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.

1Tim 2:12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

1Tim 2:13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.

1Tim 2:14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:

1Tim 2:15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

Ezek a sorok és még sok minden más is a nők egyházi és társadalmi alárendeltségéhez vezetett a férfiakhoz képest. Ezt azt gondolom mindannyian érzékeljük. Egészen a mai napig, akár van közünk az egyházhoz, akár nem. 

Viszont! E bibliai szöveg szerzője egészen mást értett alatta, mint amit az egyházi-teológiai hagyomány ebből a szövegből kikövetkeztetett. A teremtés valódi jelentése éppen azt mondja, hogy a férfi és a nő egyenlő! Mindketten egyenrangú partnerek. Mindkettőt Isten teremtette egymás mellé. 

Mi a helyzet a paradicsomból való kiűzetés után?

Látható, hogy az egyenlőség már nem ugyanaz. Viszont ez nem az, amit Isten eredetileg akart. Az, hogy a Bibliában az áll, hogy a nőnek fájdalommal kell szülnie, egy állapotnak a leírása, nem pedig büntetés. E szakasz szerzőjének nem a nők démonizálása a célja, sem az, hogy lekicsinyelje a női nemet. Inkább a nők teljes emberségével foglalkozik, csupán a történelem osztotta Évát a bűnös szerepébe, leértékelve ezzel minden nőt. Hiszen így csak bizonyos szerepekben látja a nőt, amit vagy elfogadnak, vagy megtagadnak. De az bizonyos, hogy Isten Igéje nem tartalmazza a nők elnyomását vagy leértékelését. Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk!

A szöveg forrása:

https://www.instagram.com/seligkeitsdinge_/

https://kramaba.ro/ujszovetseg/timoteus_elso/1-timoteus-2-resz/

https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2011/04/andrey-remnev-moscow.html

Facebook Comments