Modern Évák és a radikális szabadság

Modern Évák és a radikális szabadság

Modern Évák és a radikális szabadság

A biblia és az egyház tanítása szerint Éva a férfi számára lett teremtve, hogy szolgálja őt. Éva azonban egy idő után túl szűkösnek érezte a paradicsomi létet, és ahogyan azt jól tudjuk, végzetes lépéssel maga mögött hagyta az Édenkertet. Erre a radikális döntésre vezeti vissza az egyházi tanítás az emberi és az isteni szétválását, az emberi lét bűnnel és szenvedéssel való összekapcsolódását. A paradicsomból való kiűzetést körbelengi egyfajta tragikus, fájdalmas hangulat, egy hatalmas veszteségérzés, és az ebből fakadó titkos vágy az emberi, gyarló állapotok előtti idők után. Évezredeken keresztül férfiak írták a(z) (egyház)történelmet, amelyben Évát az emberi engedetlenség és minden bűn anyjaként definiálták. Igyekeztek őt és vele együtt az egész női nemet lealacsonyítani, démonizálni, az ördöggel egyenlővé tenni. Mégis, Éva ajándékot adott az embereknek, amely csak egy egészen friss és másfajta szemszögből észrevehető.

Ugyanis a teremtésmítoszt teljesen más megvilágításba helyezve pozitív és biztató tanításokra lelünk, amelyek bátorítanak minket a nehéz helyzetekben, a szabadság utáni minennapos küzdelmeinkben. Éva bűnt hordozó alakját leporolva és újfajta kíváncsisággal szemlélve egyszer csak előttünk áll egy nő, akinek karakterét nem csiszolta le a férfidominálta rendszer és aki radikálisan követi a saját belső hangját olyan döntések meghozatalában, amelyek visszafordíthatatlan következményekkel járnak nemcsak a maga, de az utána következő generációk számára is. Ő vállalja ennek a felelősségét és nem hátrál meg, nem riasztja el a tett súlya.

Adam and Eve, Late 18th century

Giuseppe Cades (1750 – 1799)

A fiatal evangélikus lelkésznő, Josephine Teske belső békét és erőt talál az Évával való kapcsolódásban:

„Éva egy példakép, a belső jelem. Őszintén szólva, az élet fiatal, feminista lelkésznőként nem csak játék és mese… Számomra pedig Éva az, akiből lelkierőt meríthetek és aki megmutatja, hogy hogyan lehet nőként máshogyan létezni úgy, hogy nem engedek az elnyomó hangoknak, hanem a saját utamat járom. Azt tapasztalom, hogy a férfiak manapság félnek is ettől az erős, független női alaktól így arra törekszenek, hogy letörjék és megszégyenítsék őt.

Én azonban újra és újra felfedezem magamat Évában. Az Éden kert túl szűk számára. Tudni akarja mi van a határokon túl, mi az, ami ott őrá vár. Sokszor hallom Évát, ahogyan éppen hozzám szól: Figyelj magadra, hiszen érzed, hogy milyen helyzetekben fogy el a levegő körülötted. Ez többek között velem, Évával is megtörtént, és bár tudjuk jól, hogy rizikós helyzetekbe állunk bele, és néha talán hibás döntéseket is hozunk, de azt is muszáj tudnunk, hogy mikor válik a nekünk hagyott mozgástér elviselhetetlenül szűkössé. Ekkor kell felállnunk, és kimondanunk, hogy ennél többet akarunk.

https://www.flickr.com/photos/fredonelitch/6462731251/

A belső Évám így folytatja: ‘Isten tudta jól, hogy kit teremt meg. Hogy nőként nem maradok nyugton és nem maradok valaki másnak a kiszolgálója. És az is meglehet, hogy a világom többé már nem lesz ugyanolyan, mint a bátor döntések előtt. Lesznek nagyon nehéz pillanatok is, de akkor sem adom fel, hiszen a végén mégiscsak minden sikerülhet’.”

Annak ellenére is, hogy egy 2000 éves férfi uralta Egyház magyarázza nekem azt, hogy én, Éva vagyok a hibás azért, hogy a Földünk rossz irányba forog. Úgy tűnik, hogy amikor nőként máshogy csinálunk valamit, mint ahogyan az elvárt lenne, akkor a világ erősebbnek tartott neme máris meginog. A cél azonban nem ez, hanem a folytonos törekvés arra, hogy szabadon lehessek az, akinek teremtettem, aki valóban én vagyok.

Éva elmegy a végletekig, nem marad meg a járt középúton, megmutatja, hogy annak ellenére nem engedhetjük el az egyéni szabadság megélésének lehetőség, hogy önmagunk felvállalása megrémiszthet másokat. Radikálisan képviseli a jóságot, kíváncsi és gyengéd, így Éva bárki, nem csak a nők számára példakép. Érdemes tehát kíváncsisággal, újfajta szemléletmóddal közelíteni a jól ismert szimbólumok, történetek felé, mert igazi kincsekre és belső erőforrásokra találhatunk bennük.

A szöveg az alábbi forráson alapul: https://www.turi2.de/aus-der-edition/turi2-edition-12-50-vorbilder-josephine-teske-schreibt-ueber-eva/

Szerző: Bonifert G. Rita

Facebook Comments