Ferenc pápa radikális felhívása a klímacsúcsra

Ferenc pápa radikális felhívása a klímacsúcsra

Ferenc pápa radikális felhívása a klímacsúcsra

Ferenc pápa a Glasgow-ban tartott klímacsúcs előtt, a BBC Thought for the Day című műsorában szólította fel a világ vezetőit, hogy radikális válaszokat adjanak korunk kihívásaira, melyeknek gyökere a klímaváltozás és a szegényeket sújtó egyre nagyobb egyenlőtlenség.

A pápa üzenete:

Kedves BBC-hallgatók, jó napot!

Az éghajlatváltozás és a Covid-19-világjárvány mindenki számára nyilvánvalóvá teszi mindenki és minden gyökeres sebezhetőségét, továbbá komoly bizonytalanságot és zavart kelt gazdasági rendszereink és társadalmi berendezkedéseink működésével kapcsolatban.

Biztonságunk összeomlott, hatalomvágyunk és ellenőrzési rögeszméink felőrölnek minket. Gyengék lettünk, félelem tölt el bennünket, mert „válságok sorába” kerültünk,

mint az egészségügyi, környezetvédelmi, élelmiszeri, gazdasági, szociális, humanitárius, etikai válság. Transzverzális válságok ezek, amelyek egymással szorosan összefüggenek, és olyan átfogó vihar előhírnökei, amelyek képesek összetörni a társadalmunkat behálózó kapcsolatokat – mint a teremtés értékes adományát.

Minden válság esetén fantáziára, tervezési képességre és gyors kivitelezésre, továbbá közös otthonunk és közös tervünk jövőjének újragondolására van szükség. Ezek a válságok radikális döntések elé állítanak bennünket, amelyek egyáltalán nem könnyűek. Ugyanakkor a nehézségek minden pillanata lehetőségeket is rejt magában, amelyeket nem szabad elpazarolni: az elszigetelődés, a protekcionizmus és a kizsákmányolás magatartásával szembesülünk vagy valódi átalakulás, igazi megtérés lehetőségeinek tekinthetjük ezeket a helyzeteket, nem is csak spirituális értelemben. Ez utóbbi út vezet egyedül azon világos cél felé, amelyet csak egy megújított, világméretű közös felelőséggel lehet elérni, mely az igazságosságon, a sorsközösségen és az emberi család egységének tudatán alapuló új szolidaritáson alapul, amely Isten terve a világról. A civilizáció e kihívása a közjó érdekében szemléletváltást kíván: a jelen és a jövő minden emberének méltóságát kell cselekedeteink középpontjába helyeznünk.

A legfontosabb felismerés, amit ezekből a válságokból tanulhatunk, azt jelzi, hogy

együtt kell építkeznünk, mert nincsenek határok, korlátok, politikai falak, amelyek mögé elbújhatnánk. Jól tudjuk, hogy a válságból egyedül nem lehet kijutni.

Néhány héttel ezelőtt, október 4-én vallási vezetőkkel és tudósokkal találkoztam, hogy aláírjak egy közös felhívást, amely felelősségteljesebb és egységesebb cselekvésre szólít fel minket és vezetőinket egyaránt. Meglepett az egyik tudós vallomása, aki azt mondta: „Most született unokámnak ötven év múlva egy lakhatatlan világban kell élnie, ha minden így folytatódik tovább.” Ezt nem engedhetjük meg!

Alapvető fontosságú mindenki elkötelezettsége a sürgős irányváltás mellett. A közös felhívásban felidéztük, hogy felelősségteljesen kell dolgoznunk közös otthonunk és saját gondoskodáskultúránk érdekében, miközben megpróbáljuk felszámolni a konfliktusok magvait, melyek a kapzsiság, a közömbösség, a tudatlanság, a félelem, az igazságtalanság, a bizonytalanság és az erőszak.

Az emberiségnek soha nem volt annyi eszköze e cél eléréséhez, mint ma. A glasgow-i COP26-klímacsúcson részt vevő politikai döntéshozókat sürgősen felszólítjuk, hogy hatékony válaszokat adjanak arra az ökológiai válságra, amelyben élünk, és ezáltal adjanak konkrét reményt a következő nemzedékeknek. Ugyanakkor mindannyunknak – és ezt érdemes megismételni –, bárkik vagyunk és bárhol is legyünk,

mindnyájunknak meg kell változtatnunk szemléletünket az éghajlatváltozás példátlan fenyegetése és közös otthonunk pusztulása láttán.

A COP26 konferencia

COP26, a „Conference of the Parties” a „Felek (résztvevők) konferenciáját” jelenti. A „felek” alatt azt a 197 országot értjük, amelyek aláírták az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményét (UNFCCC), amelyet 1994-ben hoztak létre, hogy egységesek legyenek a széndioxid kibocsátás csökkentésében, a globális felmelegedés ellen. November elején a skóciai Glasgow-ban tartják az ENSZ COP26 klímaváltozási konferenciáját. Ezt megelőzően Olaszország adott otthont Milánóban egy előkészítő rendezvénynek, melyet szeptember 28-tól október 2-ig tartottak és aminek a javaslatait a COP26 csúcstalálkozó elé terjesztették.

Forrás és fotó: Vatican News

Facebook Comments