Perintfalvi Rita könyve a prófétai áldott szó

Perintfalvi Rita könyve a prófétai áldott szó

Perintfalvi Rita könyve a prófétai áldott szó

Nagyon fájdalmas azzal szembesülni, hogy a dávidi zsoltár hangja helyett ma is gyakran az elhallgatás, az eltussolás hangja jellemzi a hivatalos egyházi magatartást sok-sok fájdalmas, bűnnel terhelt ügyben. Perintfalvi Rita könyve egészen biztos, hogy nem egyszerűen botránykönyvnek ígérkezik, hanem a tisztulás jegyében fogant – amolyan prófétai áldott szó, szemeket, szíveket, intézményeket felrázó kötet is lehet. Megjelenésével érkezhet esély a fájdalmasan kínos szembesülésen keresztül.

Részlet Aradi György evangélikus lelkész pünkösdhétfői prédikációjából

Nátán próféta és Dávid király (www.ucg.org)

Részlet a prédikációból:

„Elképesztő történet ez, ahol erőszak révén, szexuális ragadozóként próbál mindent leplezni, elsimítani a hatalma csúcsán álló Dávid. És biztosak lehetünk abban is, hogy ez az 51. bűnbánati zsoltár, ami a Lélektől újult élet ajándékaiért kiált, sohasem tört volna föl Dávid lelkéből, ha nincs az az elevenébe vágó, megemelt hang, az a prófétai szó, ami Nátán prófétával érkezett meg a királyi udvarba. Nátán próféta hangjával érkezik az esély, a Lélek üzenete a fájdalmasan kínos szembesülésen keresztül Dávid számára. Ez a bátor és megemelt hang, a tiszta szó, ami egyszerre leleplez és esélyt ad az új életre. Ott és akkor, amikor az újabb áldozatok révén emelhetné a tétet, és süllyedhetne tovább a bűn végeláthatatlan spirális lejtőjén maga Dávid is.

Ezt a süllyedő, álszent uralkodói pózt, ezt a gőggel felfújt lufit egy zseniális tűhegyes példázattal pukkantja szét Nátán. Nyilvánosan, érthetően, úgy, hogy Dávid gyakorlatilag saját maga mondja ki önmaga felett esküvel is megerősített formában, hogy halált érdemelne. Hallja a történetet a szegényemberről, az ő elvett bárányáról és a gazdag, pöffeszkedő valakiről, és azt mondja, hogy az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. Amire érkezik a válasz: „te vagy az az ember”. Te vagy az az ember, te, aki Istenre hivatkozol, te, aki kegyes látszatot tartasz fenn, te, aki titokban véghez vitt tetteiddel mégis lábbal tiprod és megveted az Úr szavát.

Amire nincs bocsánat – Szexuális ragadozók az egyházban. Ilyen címmel provokatív kötet jelenik meg június elején Perintfalvi Rita katolikus teológustól. Abúzusok történeteit dolgozza fel ez a progresszív teológus 35 fájdalmas beszámoló alapján, ahol az Istennek szentelt szolgálat, tekintély személyei egyházi szolgálók körében estek áldozatul a Lélek gyógyulását áhító, megtört sorsú emberek. Vallomásuk talán először kap világosságot, fényt és méltó keretet ebben a kötetben. Nagyon fájdalmas azzal szembesülni, hogy a dávidi zsoltár hangja helyett ma is gyakran az elhallgatás, az eltussolás hangja jellemzi a hivatalos egyházi magatartást sok-sok fájdalmas, bűnnel terhelt ügyben.

Perintfalvi Rita könyve egészen biztos, hogy nem egyszerűen botránykönyvnek ígérkezik, hanem a tisztulás jegyében fogant – amolyan prófétai áldott szó –, szemeket, szíveket, intézményeket felrázó kötet is lehet. Megjelenésével érkezhet esély a fájdalmasan kínos szembesülésen keresztül. Ő maga vallja egy hetilap számára: „Isten a szegények, a jogfosztottak pártján áll, és az egyháznak is oda kell állnia.” Az egyik ilyen réteg a bántalmazottaké. Majd egy kortárs szakértő teológusra hivatkozva mondja azt, „az egyházon belüli bántalmazásnak két aspektusa van, az egyik a tett maga, a másik pedig a tett eltussolása. A bántalmazás csak látszólag egyéni cselekedet, valójában abban is vannak rendszerszintű elemek.”

Fájdalmas tapasztalat, amikor nem mondhatjuk azt, hogy ez ő velük, másokkal történt, hanem közöttünk, a Krisztus-testtel, az egy, egyetemes egyháztesttel történik ez a fájdalmas tapasztalat. És ennek a könyvnek, ennek a Nátán prófétához hasonló kötetnek a megjelenésével érkezhet esély, a fájdalmasan kínos szembesülésen keresztül is persze csak akkor, ha nem a presztízsveszteség miatti aggodalmak és a tisztulás esélyét félretoló áldozathibáztatás hangja lesz hangosabb.

Az igehirdetés és a prédikáció itt hallgatható meg.

Facebook Comments