Gyűlölködés a közösségi médián offline következményekkel

Gyűlölködés a közösségi médián offline következményekkel

“A szeretet egysége helyett, amire a különféle egymástól elszakadt keresztény egyházak vágynak Spadaro szerint most hirtelen létrejött a gyűlölet egysége az amerikai evangelikálisok és a katolikus fundamentalisták között”. Perintfalvi Rita írása a vallási fundamentalizmus és a politikai tekintélyelvűség egymásra találását elemzi a gender-ellenes valamint az emberi jogok elleni támadásokban. Részlet az eredeti tanulmányból.

priestie2.jpg

A propagandakönyvek mellett nagy szerepet játszanak a vallási illetve politikai fundamentalizmus által gerjesztett gyűlölet terjesztésében a különböző online felületek (hírportálok, közösségi médiák, blogok stb.). Az online gyűlöletkeltésnek persze nem ritkán nagyon súlyos offline következményei is lehetnek. Erre szeretném konkrét példaként hozni James Martin SJ jezsuita szerzetes és katolikus pap esetét, akinek 2017 júniusában megjelent egy meglehetősen megosztóvá vált könyve Building a Bridge. How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity címmel. James Martin célja, hogy hidat építsen a Katolikus Egyház és a homoszexuálisok között és hogy enyhítse az LMBT-katolikusok egyház által okozott szenvedéseit. A könyv rámutat arra, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusának a homoszexualitásról írott szavaihoz maguk a katolikusok is nagyon ambivalens módon viszonyulnak. Sokan érzik a megfogalmazások sértő jellegét. Pl. mikor a szöveg a homoszexualitást „rendetlennek” minősíti:

[…] A homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek. Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének. (A Katolikus Egyház Katekizmusa [KEK]: 2357)

Jóllehet a Katekizmus felhívja a hívek figyelmét arra, hogy

„tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel” fogadják a közösségben a melegeket, és őket semmilyen formában ne diszkriminálják (KEK 23587).

Mégis ez csak akkor lehetséges, ha a melegek nem élik ki az ún. „rendetlen hajlamaikat.” A Katekizmus szerint a homoszexuálisok a „tisztaságra kaptak meghívást”, tehát addig erkölcsileg semmi probléma nincsen velük, amíg „rendetlen” hajlamaiknak nem engednek teret (KEK 23598). Martin arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a sértő kifejezések nem alkalmasak a párbeszédre és az LMBT-katolikusok közösségi integrálására. Ezért ezeket a megfogalmazásokat meg kellene változtatni.

A Katekizmust (1992) emberek alkották, így emberek változtathatnak is rajta.

És nem szabad elfeledni Martin szerint, hogy a Katekizmus soha nem lehet fontosabb, mint az Evangéliumok üzenete, amiben pedig Jézus arra ad példát, hogy miként kell bánni a társadalom peremén levőkkel, a kirekesztettekkel és azokkal, akik — bármilyen oknál fogva — kisebbségi helyzetben vannak.

A múlt nyáron megjelent, a maga nemében egyedülálló könyvet kezdetben sokan nagyon pozitívan fogadták és méltatták, pl. Kevin Farell bíboros, a Világiak, család és élet dikasztériumának vezetője. Később azonban megindultak a könyv és szerzője ellen az online támadások. Ebben fontos szerepet játszott a szélsőséges Church Militant portál (Pelletier 2017), vagy az erőteljesen fundamentalista Lifesite News hírportál (Bourne 2017), ami mögött a katolikus egyházon belüli fundamentalista szárny egyik vezéralakja Raymond Leo Burke bíboros áll, aki Ferenc pápával is rengeteg összetűzésbe került az elmúlt években. A Church Militant oldalon azt írták Martinról, hogy “szodómiát elterjesztő eretnek, aki a hitet saját romlottsága miatt pervertálja.” Hasonló brutalitással alázta meg katolikus paptársa John Zuhlsdorf (2017) is, aki saját blogján csak „Father Z”-nek nevezi magát.

Majd megindultak a millió számra terjesztett blog-posztok, twitter üzenetek, youtube videók, még pedig azért, hogy politikai nyomást gyakoroljanak az amerikai püspöki karra és a könyv kiadójára a szűnni nem akaró zaklatásokkal. Az online támadások idővel offline hatással is jártak, pl. szeptemberben letiltották Martin a Washingtoni Katolikus Egyetemen meghirdetett előadását. Szerencsére azonban sokan kiálltak a bátor pap mellett, pl. Robert McElroy püspök is, aki az események kapcsán így fogalmazott, ami történik az „nem kritika, hanem koncentrált támadás”, „megalázások, sértések tengere” (Martin 2017).

Az ügyben nagyon fontos momentum, hogy Ferenc pápa egyik bizalmasa Antonio Spadaro is James Martin mellé állt a kegyetlen lejárató hadjárat közepette és azt nyilatkozta, hogy mindez: „Egy újabb bizonyíték arra, hogy mennyire fontos a cikkünk a fundamentalizmusról”. Spadaro a Civiltà Cattolica olasz jezsuita lapban írt a keresztény fundamentalizmus veszélyeiről 2017. július 14-én egy cikket „Evangelikális fundamentalizmus és katolikus integralizmus. Meglepő ökumené” címmel, amelyet a jelentős vatikáni lap az Osservatore Romano is lehozott. Ebben Spadaro a „gyűlölet ökumenéjáról” beszélt, mégpedig az észak-amerikai katolikus egyházat kritizálva. A szeretet egysége (ökumenéja) helyett, amire a különféle egymástól elszakadt keresztény egyházak vágynak Spadaro szerint most hirtelen létrejött a „gyűlölet egysége” az amerikai evangelikálisok és a katolikus fundamentalisták között (2017).

Spadaro azzal vádolta az amerikai katolikus egyházat, hogy „néhányan, akik katolikusnak titulálják magukat, olyan módon és stílusban beszélnek, ami ezidáig idegen volt a katolikus hagyománytól és nagyon közel áll az evangelikális hangnemhez” (2017). Az összekötő hasonlóságok: az idegengyűlölet, az iszlamofóbia, a feketére és fehérre leegyszerűsített dualista világkép és az apokaliptikus (végítéletszerű) szemlélet. Ehhez jön még egy momentum, ami különösen is veszélyessé teszi a vallási fundamentalizmust, ez pedig nem más, mint a politikai befolyásra való törekvés.

Spadaro ebben a cikkében nem említi, de mivel James Martin ügye kapcsán párhuzamot von a „gyűlölet ökumenéja” és a szexuális kisebbségeknek több méltóságot követelő jezsuitát ért támadások között, így nyilvánvaló, hogy ez a fogalom kiterjeszthető: és beletartozik minden olyan gyűlölet és erőszak is, ami a szexuális kisebbségek ellen irányul. Ebben a témában is nagyon jól egymásra tudnak találni a különféle keresztény felekezetek szélsőséges nézeteket valló tagjai.

A teljes cikk a hivatkozásokkal együtt itt érhető el:

 http://tntefjournal.hu/vol8/iss1/perintfalvi.pdf?fbclid=IwAR2JBk130-J9moLJmQKO46bQz9MlS3n3BX8rIckTSw3jRW73irTlE70fT4M

 

Szerző: Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus, egyetemi tanár –  Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke. 

Facebook Comments