Civilizációk háborúja? Megfontolások Izrael és a Hamász háborújához

Civilizációk háborúja? Megfontolások Izrael és a Hamász háborújához

Civilizációk háborúja? Megfontolások Izrael és a Hamász háborújához

Az izraeli háború kapcsán rengeteg indulat, téves vagy féligazságokra épített vélekedés terjed minden oldalon. És természetesen megindult a háborús hazugságpropaganda, ami minden egyes ilyen gondolatot felerősít.
A szélsőjobb most világszerte minden muzulmán embert potenciális terroristának titulál, közben persze előkerül a régi, jól begyakorolt antiszemita gyűlöletkeltés is. Bár a két erőtér eredendően kioltja egymást, most valahogy mégis inkább egymásra erősíti.
A szélsőbal egyoldalúan csak Izrael számukra elítélendő tetteiről beszél, ami kioltja ártatlan palesztin civilek életét. Európai országok utcáin hőzöng az örömtől megittasult tömeg – akiket felhergeltek az iszlamisták és a háború eszkalálásában érdekelt kisebb és nagyobb hatalmak – és azon ujjonganak, hogy a Hamász végre megmutatta Izraelnek és a világnak, hogy a muzulmán embereknek elegük volt az elnyomásból.
Nagyon sokan civilizációk háborújáról beszélnek, ahol, ha szerintük az ún. nyugati civilizáció nem áll ki végre keményen – lehetőleg pont olyan radikálisan, mint az iszlamisták? – a saját értékrendje és életmódja mellett, akkor végleg el fogják törölni a föld színéről és az iszlamista terroristák hamarosan kitűzhetik véres zászlóikat a nyugati demokráciák parlamentjeire is. Ez a félelem pedig nyilvánvalóan erősíteni fogja az európai szélsőjobboldali pártokat, illetve mindazokat, akik azt ígérik a népnek, hogy megvédik őket.
Csakhogy Benjamin Netanjahu, izraeli elnök és szélsőjobboldali erőkkel teli kormánya is pont ezt ígérte az izraeli népnek! Mégis pont az ő kormányzása alatt kellett Izraelnek elszenvednie történelme eddigi legfeketébb napját, amely a rettegés örök emlékezetévé válik a számukra. A téma rendkívül komplex, most csak három aspektusát szeretném kiemelni megfontolásra.

 • 1) Első megfontolás. Ez a háború Izrael brutális lerohanásával és az erőszak mikéntjének olyan durva bevetésével indult, hogy azt civilizált emberként felfogni sem lehet. Mégis a szélsőbaloldalon és a szélsőjobboldali antiszemita diskurzusból ez a tény szinte teljesen eltűnik és csak arról beszélnek, hogy Izrael milyen kegyetlen, a civil lakosságot humanitárius katasztrófával fenyegető ellentámadásba ment át. És arra fókuszálják a figyelmet, hogy ennek az egésznek volt egy előzménye, mégpedig a palesztin lakosság nyomorgatása, földjük elvétele stb. Vagyis Izrael tulajdonképpen kiprovokálta ezt az egész konfliktust, pont úgy, mint Ukrajna az orosz inváziót. Csakhogy ez klasszikus áldozathibáztatás, nem más!
  Az a több, mint 260 fiatal ott a Negev-sivatagban, a béke nevében megrendezett fesztiválon, akik közé kézigránátot dobtak, ami úgy szétszabdalta a testüket, hogy még a mai napig folyik az áldozatok beazonosítása, vagy azok az izraeli gyermekek és csecsemők, akiket a Hamász terroristái a saját kiságyukban lefejeztek, és az a sokszáz ártatlan civil nem provokált ki semmit! Sőt nem tett semmit! Ezek az emberek ártatlan áldozatok! És a háború ezzel a megbocsáthatatlan terrorcselekménnyel indult, nem korábban, nem évekkel előtte, hanem pontosan 2023. október 7-én!
  A háború kirobbantója a Hamász, az elszenvedője pedig Izrael.
 • 2) Második megfontolás. Ezen a ponton meg kell érteni, hogy az iszlamista terroristák nem szabadságharcosok! Hanem brutális gyilkosok. Nem a népükért küzdenek, hanem azért, hogy hatalmat kapjanak, lehetőség szerint korlátlan hatalmat! A cél nem más, mint az egész világ iszlamizálása. Aminek egyik eszköze minden nem muzulmán, azaz zsidó vagy keresztény ember lemészárlása az egy igazság, az egy igaz Isten és az egy igaz vallás nevében.
  S ezek a bátor iszlamista terroristák annyira „hősök”, hogy képesek palesztin civilek mögé rejtőzni és őket élő védőpajzsként használni. Hiszen direkt a katonai bázisaik, rakétakilövőik, titkos, földalatti járataik fölé építették a kórházakat, iskolákat, hogy minél több civil essen áldozatul, ha megindul az ellencsapás. Pontosan tudva, hogy feláldozzák őket. Sőt direkt kiprovokálva ezt. Mert nekik nem a népük jóléte, szabadsága, hazája a fontos, hanem a hatalom akarása, a nyugati jólét és életmód teljes lerombolása. Miért? Mert nekik ebben nem lehet részük. Ezért akarják elvenni másoktól is.
  A nyugati világtól kapott rengeteg támogatást – pl. ENSZ és számos humanitárius segítség – nem arra használta a Hamász, hogy népének jobb életet teremtsen, hanem arra, hogy fegyvereket vegyenek és kiképezzék a gyilkos hadseregeiket.
 • 3) Harmadik megfontolás. Miközben egyértelműen ki kell mondanunk, hogy a Hamász egy terrorista szervezet, és hogy vannak rajta kívül más iszlamista terrorszervezetek is, mint például a Hezbollah, ami Európában is jelen van, amelyeknek célja a nyugati civilizáció elpusztítása, mégsem lehet az iszlám vallást és a muzulmán emberek mindegyikét azonosítani sem az iszlamizmussal, sem pedig a terrorizmussal. Ez olyan mérvű téves általánosítás lenne, amely újra gázkamrákhoz vezetne.
  Ezért, ha az európai szélsőjobboldali vagy jobboldali populista pártok most majd úgy akarják megvédeni Európát, hogy ők is szélsőségesen radikalizálják a saját táborukat és Európa ezt hagyja, akkor pont ők lesznek azok, akik a nyugati civilizáció pusztulását okozzák. Mert az európai „fehér” „keresztény” ember is képes gyilkológéppé változni, amit számtalanszor bebizonyított már.
  Csakhogy a nyugati demokrácia fontos vonása, hogy a második világháború tragikus tanulságait levonta és megtanulta megbecsülni az emberi életét, mégpedig minden egyes ember életét. Pontosan ez tesz minket nyugativá, demokratává és civilizált lénnyé. Miközben persze hangsúlyozni kell azt is, hogy Európának meg kell védenie a saját értékrendjét és életmódját, hiszen csak így tudja megvédeni a nyugati civilizációt. De közben nem süllyedhetünk le a barbár Hamász szintjére, mert ha ezt megtesszük, akkor tényleg ők nyertek. És elpusztították azt, amiben mi különbek vagyunk.

Perintfalvi Rita írása

Facebook Comments