„Nem gondolhatunk többé csak a nemzeti érdekeink védelmére!” – Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára

„Nem gondolhatunk többé csak a nemzeti érdekeink védelmére!” – Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára

„Nem gondolhatunk többé csak a nemzeti érdekeink védelmére!” – Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára

Ferenc pápa január 1-jén, a béke világnapja alkalmából üzenetet küld a világnak. Az idei üzenet címe: Senki sem menekülhet meg önmagában! Újrakezdés a koronavírus-járvány után, hogy közösen keressük a béke útjait.

Ferenc pápa üzenete első részében a koronavírus-járvány kihívásairól emlékezik meg, mely felforgatta addigi megszokott életünket és felborította a

a legkiváltságosabb társadalmak látszólagos nyugalmát is, zűrzavart, szenvedést és oly sok testvérünk halálát okozva.

A betegség fizikai tünetei mellett a járvány romboló hatásait az

elszigeteltség és a szabadság különböző korlátozásai tovább súlyosbították.

A pandémia miatti lezárások társadalmi és gazdasági következményekkel is jártak, növelték az egyenlőtlenségeket, a munkanélküliséget, felerősítették a magányt különösen a legkiszolgáltatottabbak és a szegények körében.

Ferenc pápa a járvány évei után számvetést végez, hogy egyénként és közösségként hogyan jöttünk ki ezekből a vészterhes évekből:

Már többször megfogalmaztam, hogy a válsághelyzetekből az ember sosem jön ki változatlanul: vagy jobban vagy rosszabbul kerülünk ki belőle. Ma arra kapunk meghívást, hogy feltegyük magunknak a kérdést: mit tanultunk a világjárványból? Milyen új utakat kellene bejárnunk, hogy levethessük régi szokásaink béklyóit, hogy felkészültebbek legyünk, és hogy valami újat merjünk tenni? Az élet és a remény milyen jeleit ragadhatjuk meg annak érdekében, hogy tovább lépjünk és jobbá tegyük világunkat?

Ferenc pápa a pandémia legnagyobb tanulságaiként a következő felismeréseket jelöli meg:

  • Mindannyiunknak szüksége van a többiekre, hogy a legnagyobb, bár törékeny kincsünk a közös emberi testvériség, és hogy senki sem menekülhet meg önmagában.

Ezért tehát sürgetően fontos, hogy közösen keressük és mozdítsuk elő azokat az egyetemes értékeket, amelyek kijelölik ennek az emberi testvériségnek az útját.

  • Csak a testvéri és önzetlen szeretetből fakadó béke segíthet legyőzni a személyes, társadalmi és globális válságokat.

Csak együtt, testvériségben és szolidaritásban vagyunk ugyanis képesek arra, hogy békét teremtsünk, biztosítsuk az igazságot és túljussunk a legfájdalmasabb eseményeken. A világjárványra adott leghatékonyabb válaszok ugyanis azok voltak, amelyekben társadalmi csoportok, köz- és magánintézmények, illetve nemzetközi szervezetek összefogtak, félretéve saját, partikuláris érdekeiket azért, hogy a kihívással szembenézzenek.

Ferenc pápa ezek után rátér a következő, legaktuálisabb témára, a szomszédunkban dúló háború szörnyűségére,

amelyet bűnös emberi döntések irányítanak. Ukrajnában a háború ártatlan áldozatokat szed és bizonytalanságot okoz, nemcsak a közvetlenül érintettek, hanem nagyon sokak számára széles körben és válogatás nélkül, beleértve azokat is, akik több ezer kilométerrel távolabb szenvednek a háború járulékos hatásaitól – gondoljunk csak a gabona- és üzemanyagárakkal kapcsolatos problémákra.

Ezek után nézzük milyen megoldásokat javasol Ferenc pápa egy élhetőbb jövő érdekében:

Nem gondolhatunk többé csak a személyes vagy a nemzeti érdekeink védelmére, hanem a közjó fényében, közösségi felelősséggel, vagyis egy mindenkit magában foglaló testvériségre nyitott „mi”-ként kell szemlélnünk magunkat. Nemcsak saját biztonságunkat kell keresnünk, hanem itt az ideje, hogy mindannyian egész társadalmunk és bolygónk gyógyulásáért dolgozzunk, megteremtve egy igazságosabb és békésebb világ alapjait, komolyan elkötelezve magunkat egy olyan jóra való törekvés mellett, amely valóban közös.

Az erkölcsi, társadalmi, politikai és gazdasági válságok, amelyeket átélünk, mind összefüggenek egymással, és azok a problémák, amelyeket elszigeteltnek tekintünk, valójában a többinek okai vagy következményei. Ezért az a feladatunk, hogy felelősséggel és együttérzéssel nézzünk szembe világunk kihívásaival.

  • Meg kell újítanunk erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk a közegészségügyi ellátást mindenki számára;
  • elő kell mozdítanunk a békére irányuló kezdeményezéseket, hogy véget vessünk a konfliktusoknak és háborúknak, amelyek továbbra is áldozatokat követelnek és szegénységet okoznak;
  • összehangoltan kell gondoskodnunk közös otthonunkról, egyértelmű és hatékony lépéseket kell tennünk az éghajlatváltozás ellen;
  • küzdenünk kell az egyenlőtlenség vírusa ellen, ételt és tisztességes munkát kell biztosítanunk mindenki számára, támogatnunk kell azokat, akik még a minimálbért sem kapják meg, és nagy nehézségekkel küzdenek. Fáj nekünk az a botrány, hogy népek éheznek. Megfelelő intézkedéseket kell hoznunk a befogadás és az integráció előmozdítására, különösen a bevándorlókat és a társadalmunkban kitaszítottként élőket illetően.

Azzal a reménnyel osztom meg ezeket az gondolatokat, hogy az új évben együtt járhatjuk az utat, megszívlelve azt, amit a történelem taníthat nekünk. Jókívánságaimat küldöm az állam- és kormányfőknek, a nemzetközi szervezetek vezetőinek és a különböző vallások vezetőinek. Az összes jóakaratú férfinak és nőnek azt kívánom, hogy a béke munkásaként napról napra egy jó új évet építsenek!

Ferenc pápa idézeteinek fordítója: : Tőzsér Endre

Facebook Comments