Walter Brueggemann az LMBTQ-közösség egyházi befogadása mellé állt

Walter Brueggemann az LMBTQ-közösség egyházi befogadása mellé állt

Walter Brueggemann az LMBTQ-közösség egyházi befogadása mellé állt

James Martin jezsuita szerzetes, a Vatikán kommunikációs tanácsadója is megosztotta és kommentálta a világhírű biblikus teológus esszéjét, amelyben a Biblia alapján érvel álláspontja mellett.

Robert Gagnon, a magyar fundamentalisták (köztük Szilvay Gergely és mások) kedvenc anti-LMBTQ teológusa természetesen azonnal támadta Brueggemannt.

Új vita kibontakozóban?

Walter Brueggemann – Forrás: outreach.faith

Walter Brueggemann a teológiatudomány élő legendája és a progresszív kereszténység egyik legfontosabb alakja. A magyarul is elérhető Az Ószövetség teológiája – Tanúságtétel, vita, pártfogás c. munkája a biblikus teológia alapmunkája.

Az amerikai tudós igen aktív társadalmi és közéleti kérdésekben, a fogyasztói társadalom, a nacionalizmus vagy éppen külpolitikai kérdések aktív kommentátora és kritikusa.

Mindenkit meglepett a katolikus LMBTQ-oldalon, az Outreach-en megjelent esszéje és annak világos üzenete. A poszt igazi brueggemanni hosszúságú írás, amelyben már kevésbé meglepő a kidolgozott érvelés. Egyetlen nap alatt az oldal egyik legolvasottabb cikkévé vált.

Itt nem tudjuk visszaadni a gondolatmenet összetettségét, azt szükségszerűen leegyszerűsítjük.

Brueggemann megkülönbözteti a „szigor szövegeit” (texts of rigor) és a „szívesen látottság” vagy “fogadottság” szövegeit (texts of welcome).

Előbbiek azok a jól ismert ó- és újszövetségi sorok, amelyek elítélik a homoszexuális gyakorlatot. Utóbbiak pedig azok, amelyek a kirekesztettek, másodrangú polgárok krisztusi befogadása mellett szólnak. Sokszor előfordul a Bibliában, hogy a szöveg egy társadalmi csoportot először kirekeszt, majd később befogad, legyenek azok az eunuchok vagy azok, akik nem tartják be szigorúan a zsidó törvényeket.

Ilyen befogadó szöveg például Máté 11:28-30: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”

Hasonlóan a Gal 3:28: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Ide tartozik az Apostolok Cselekedetei, 10:15, amelyben Isten egy, az étkezéssel kapcsolatos, és addig a keresztény Péter által betartott ószövetségi törvényt töröl el egyik pillanatról a másikra. A Szentlélek szól Péterhez: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak.” Később Péter ezt mondja (10:28): „Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.”

Majd ugyanő (10:34-35): „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.

Brueggemann részletesen elemez bizonyos bibliaértelmezési alapelveket: szövegkörnyezet, felekezeti hagyomány, korunk krízisei és megválaszolandó kérdésfeltevései. A teológus szerint az LMBTQ-emberek elfogadása, mint folyamat az egyházban nem új dolog, és párhuzamot von több hasonló bibliai változással, így azzal a fájdalmas, óegyházi evangelizációs folyamattal, amelynek során egy másik teljesen idegen csoportot, a „pogányokat” vonták be az addig a zsidó törvényeket tartó keresztények körébe.

Brueggemann így zárja írását az LMBTQ-emberek felé: szívesen vagytok látva és fogadva (welcome)!

James Martin jezsuita szerzetes. Forrás: Twitter

James Martin jezsuita szerzetes, a Vatikán kommunikációs tanácsadója rövid videóüzenetben reagált az írásra, úttörőnek és rendkívül fontosnak nevezve azt. Robert A. J. Gagnon ismert anti-LMBTQ teológus azonnal megtámadta az írást és vitára hívta Martint és Brueggemannt. Gagnon egyébként a magyar fundamentalisták, köztük Szilvay Gergely és az Evangelikál Csoport egyik legfontosabb hivatkozási pontja. Szilvay az azonos neműek házasságáról írt doktori disszertációjában és cikkeiben leginkább az ő munkásságára támaszkodik és úgy véli, hogy Gagnon egyik kötete „nagyjából a melegmozgalom összes érvét cáfolja a Bibliával kapcsolatban”.

Az egész keresztény LMBTQ-közösség számára rendkívül fontos, hogy az amerikai kutató teljes mellszélességgel melléjük állt.

Brueggemann érvelése remélhetőleg segít abban, hogy az LMBTQ-közösség teljes egyházi befogadása mellett kiálló keresztények bizonyossága megszilárduljon Magyarországon is.

Monostori Tibor

Facebook Comments