A túlélés kulcsa a testvériség

A túlélés kulcsa a testvériség

A túlélés kulcsa a testvériség

Ferenc pápa Fratelli Tuttiban megosztott gondolatai sok szempontból jelentenek támpontokat abban, hogyan formáljuk a jelenlegi világunkat jobbá. Jörg Alt SJ, Martin Kirschner und Markus Vogt írásának lezáró részében a társadalmi változás alapköveiről, a szolidaritásról és a katolikus Egyház szerepéről olvashatunk. 

Forrás Dave Yoder/National Geographic https://www.cbsnews.com/pictures/national-geographic-pope-francis-new-vatican/

Először is Ferenc

egy olyan új világrendet szorgalmaz, amelynek középpontjában minden egyes ember méltóságának és jól-létének helyreállítása áll.

Mindehhez nem csupán az egyénekhez való karitatív odafordulás, hanem „politikai szeretet” is szükséges. Így létrehozhatunk egy olyan keretrendszert és olyan célokat tűzhetünk ki, melyeket a szabadpiac és a tőke nem képes nyújtani, ahogyan azt a történelem során megtapasztaltuk (FT 15). Ahhoz, hogy ezeket célkitűzéseket elérjük a „legjobb politika” (FT 154) kell, „amely széles távlatokat foglal magába és új, holisztikus megközelítéssel lehetővé teszi az áttörést” (FT 177). A fordulat bekövetkeztéhez sok ember széles körű összefogására van szükség, akik nemcsak támogatják ezt a politikát, hanem számon is kérik a konkrét cselekvést.

Steffen Kraft https://mymodernmet.com/illustration-art-steffen-kraft-iconeo/

Ferenc pápa azonban még egy lépéssel tovább megy, hiszen a párbeszéd szorgalmazásán túl konkrét szövetségeseket keres. Ennek fényében a Laudato Si-ben Bertalan pátriárkára hivatkozik, érvelését a tudománnyal összhangban fejti ki, és széles körű társadalmi és politikai párbeszédre (LS 163-201), továbbá az „emberiség és a környezet” (LS 209) szövetségére buzdít.

Az Al-Tayyeb egyiptomi imám és a muszlimok irányába tett szóbeli odafordulása egy újabb olyan lépés, amelyre égetően szükség van ahhoz, hogy minden jóakaratú ember csatlakozzon az együttes küzdelemhez, hogy megoldjuk közös problémáinkat. 

Ebben az átmeneti időszakban különösen fontos, hogy a lehető leggyorsabban újraformáljuk a rendszert, így Ferenc a Fratelli Tuttiban konkrétan felszólítja a katolikusukat, keresztényeket, más vallásúakat és minden jó szándékú embert, hogy együtt minden erővel lépjenek fel a jelen veszélyei ellen.

https://i.pinimg.com/564x/f8/e4/5f/f8e45f5db8a13ac376e0b4d81c5e5bc9.jpg

Ahhoz, hogy a világtársadalom társadalmilag igazságos és ökológiailag fenntartható módon változzon, a legszegényebbek és a legkiszolgáltatottabbak jól-létét kell a változás kiindulópontjának tekinteni.

A jelenlegihez hasonló időkben nem fordulhat elő az, hogy minden vallás a saját maga igazsága mögé bújik, és figyelmen kívül hagyja a másokkal való együttműködés lehetőségét. A „konszenzus alapját” (FT 206) minden ember egyenlő méltóságának és jogának elismerése képezi, amit akár egy objektív igazságnak is tekinthetünk…

Ferenc pápa szemében a nemzeteken, kultúrákon és vallásokon átívelő testvériség jelenti a civilizációnk fennmaradásának feltételét. Csak így valósulhat meg a társadalmi-ökológiai átalakulás erőszakos forradalmak nélkül. Ebben az új rendben az egyének először a környezetükkel, majd egyre nagyobb körökkel kezdenek el foglalkozni (ez alatt a civil társadalmi szereplőket, mint például a közjóért tevő közgazdászokat, fenntartható módon gondolkodó etikus befektetőket, társadalmi mozgalmakat stb. értjük). Így az új rend alulról fölfelé növekszik, és érvényt szerez az a gondolat, hogy az újonnan kialakuló egész több lesz, mint a résztvevők összessége. 

Yasmine Gateau https://www.behance.net/gallery/21740451/Le-Monde-Live-together

A szerzők szerint a Fratelli Tutti kevesebb konkrét szakpolitikai ajánlást tartalmaz, mint a Laudato Si, ami összhangban van azzal a katolikus tanítással, amely mindig is hangsúlyozta, hogy nem az Egyház feladata a társadalmilag elkötelezett laikusok és a politikusok munkájának elvégzése.

A katolikus tanítás fontos feladata az emberi együttélés alapjait meghatározó értékek hirdetése (FT 276). Különösen azokban az időkben, amikor olyan erőteljes ideológiák férkőztek az emberek fejébe és szívébe, amin saját erejükkel aligha látnak túl, ezzel kockáztatva azt, hogy belátható időn beül falnak vezetik a világunkat.

Fordította: G. Bonifert Rita szociológus

Eredeti szöveg forrása:

https://www.herder.de/stz/online/von-der-oekonomisierung-zur-humanisierung/

Facebook Comments