A nap idézete – Hans Küngtől

A nap idézete – Hans Küngtől

Katolikusok még nagyobb számban távolodnak el bensőleg az egyháztól. Névleg katolikusok maradnak, de már nem érdekli őket az egyházi intézmény. A bizalomvesztéshez a szekuláris társadalom növekvő egyházellenessége is társul. Kortársaink közül sokakban épp a nemrég feltárt visszásságok erősítik meg azt az érzést, hogy az egyházi hierarchia képtelen a belátásra és egyedül a hatalomra összpontosít. Tekintélyelvűségét, doktrinális diktatúráját, szorongást keltő moralizmusát, szexuális komplexusait és a párbeszédtől való elzárkózását az egész egyházi közösség, sőt, gyakran az össztársadalom is megszenvedi. [1]

empty-church_www_romancatholicman_uj.jpg

Fotó: www.romancatholicman.com

Katolikus teológusok a fenyegető szankcióktól való félelmükben nemigen mertek kritikai nézőpontból foglalkozni a pápai tévedhetetlenség ideológiájával. Küng – aki a II. Vatikáni zsinat tanácsadója volt – megtette, ezért a tanítóhivatal négy évtizeddel ezelőtt megvonta tőle az egyházi felhatalmazást a tanításra.

[1] A halálosan beteg egyház. Blätter für deutsche und internationale Politik, 2011. szeptember. Mérleg Online – 2013. 02. 06. https://www.merleg-digest.eu/a-halalosan-beteg-egyhaz/

 

Facebook Comments