Legyetek bátrak szeretni és kiállni másokért!

Legyetek bátrak szeretni és kiállni másokért!

Legyetek bátrak szeretni és kiállni másokért!

Zsidó, keresztény és humanista állásfoglalás a 14 úgynevezett „bevett egyház” kirekesztő nyilatkozata ellen

2021. december 9-én, Az emberi jogok világnapja előtt egy nappal megjelent egy közös nyilatkozat, amelyet 14 ún. „bevett” egyház, illetve vallási közösség írt alá, a meglévő 27-ből. Mi, ennek a zsidó, keresztény, illetve humanista állásfoglalásnak az aláírói teológusként, vallástudósként, lelkészként, hívő vagy éppen szekulárisan gondolkodó emberként a leghatározottabban elhatárolódunk ettől a nyilatkozattól, és kérjük az aláíró egyházak, vallási közösségek vezetőit, hogy kérjenek bocsánatot emberi méltóságukban súlyosan megsértett embertársainktól! Kövessék ebben a MAZSIHISZ vezetőségét, amely december 13-án példaadó módon bocsánatot kért a nyilatkozathoz való csatlakozásáért!

Mi, hívők, nem hívők és ateisták, azért szólalunk meg, mert rendkívül fontosnak tartjuk az embertársaink mellett való kiállást, különösen ebben a hazában, ahol a különféle kisebbségi csoportok sorra válnak támadások célpontjaivá. Ahogy Ferenc pápa fogalmazta: „Arra a teljességre vagyunk teremtve, amit csak a szeretetben lehet elérni. Ezért nem dönthetünk úgy, hogy közömbösek maradunk a fájdalommal szemben. Nem engedhetjük meg azt, hogy bárki »az élet peremére« szoruljon. Felháborodunk az emberi szenvedés láttán, elveszítjük a nyugalmunkat és felkavar minket” (Fratelli tutti).

Az emberi méltóság alapját a közös nyilatkozat tévesen határozza meg, amikor ezt állítja: „…a nő–férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja.” Ez a meghatározás ellenkezik a zsidó és a keresztény gondolkodók álláspontjával, akik az emberi méltóság alapjának az ember Isten képe szerinti teremtését (imago Dei) tekintették. Sőt ütközik még a katolikus egyház saját tanításával is: „Az emberi személy méltósága az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1700). Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ember méltósága egyedül Isten szeretetétől függ, és mivel Isten szeretete állandó és örök, ezért a méltóság minden egyes emberé.

A XX. század kataklizmáit követően és a történelmi tanulságok nyomán zsidó és keresztény gondolkodók közösen mondták ki, hogy az emberi méltóság szorul a legkövetkezetesebb védelemre, hiszen éppen annak megsértése vezetett a jogfosztás gyakorlatához és a végső tragédiákhoz.

A MAZSIHISZ a december 13-i bocsánatkérő nyilatkozatában kifejtette, hogy a zsidó közösség hosszú évek óta minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy hite szerint „az emberi lény méltósága feltétel nélküli”. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy a zsidó vallási törvényeket követve folyamatosan szolidaritást vállal „minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel a humánum jegyében”.

A 14 egyház, illetve vallási közösség által megfogalmazott nyilatkozat sajnálatos módon ellentétben áll az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával is, amely a totalitárius diktatúrák szomorú tapasztalatai után fogalmazta meg: „Minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van.”

Így ez a nyilatkozat, főképpen karácsony ünnepének közeledtével, nem a társadalmi béke építését szolgálja, hanem mély és súlyos polarizációhoz és emberek csoportjai elleni ellenségeskedéshez vezet. Miközben a téves megfogalmazás a kormány által egyre intenzívebben támadott LMBTQ-közösség tagjaitól, valamint a szivárványcsaládoktól akarja célzatosan elvitatni emberi méltóságukat, egyúttal megkérdőjelezi az egyedülálló vagy éppen elmagányosodott emberek, az egyszülős és az örökbefogadó családok, az élettársi kapcsolatban élők, sőt még a cölibátusban élő papok, szerzetesek és apácák emberi jogait is.

A nyilatkozatot felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, különösen azért, mert nem a szeretet vágyott egysége született meg az aláíró 14 egyház és vallási közösség között, amely képes az Isten közelségének jelévé válni még a világ számára is. Hanem épp ellenkezőleg, a közös állásfoglalás alapot szolgáltat az embertestvéreink ellen irányuló kirekesztő ellenségeskedésnek. Mi, aláírók hitünk és meggyőződésünk szerint azért vagyunk a világon, hogy a szeretet civilizációját építsük. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az ország valóban otthona lehessen minden egyes itt élő embernek.

Aki szeretne az állásfoglaláshoz a nevével is csatlakozni, kérjük írjon egy rövid emailt a következő email címre: [email protected]! Adja meg: (titulus) név, (titulus: pl. lelkész, pap, rabbi, hívő, humanista, ateista, szervezet neve, ha valamit képvisel)

Az állásfoglalást megfogalmazók és első körben csatlakozott aláírók névsora:

1. Dr. Perintfalvi Rita, katolikus teológus, egyetemi oktató, Felszabtér közösség, MTÖE elnök

2. Jézsó Tamás, katolikus hittanár, Felszabtér közösség

3. Galambos László, szociológus, Felszabtér közösség

4. Dr. Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár

5. Kamarás István OJD vallásszociológus

6. Dr. Hrotkó Larissza, zsidó vallástudós, MTÖE titkár

7. Szivárványcsaládokért Alapítvány

8. Mérő Vera, író, alapító, Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány

9. Dr. Iványi Gábor, lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

10. Dr. habil. Mártonffy Marcell irodalomtörténész, teológus

11. Dr. habil. Orosz Gábor Viktor, evangélikus lelkész, egyetemi docens

12. Kelemen Katalin rabbi

13. Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista

14. Monostori Tibor, történész, közgazdász

15. Feldmár András, pszichoterapeuta

16. Szimpozion Egyesület

17. Ágoston László, előadóművész, blogger

18. Dr. Verebics Petra, lelkész (MET), WJLF egyetemi docens

19. Bartha István, evangélikus lelkész

20. B-Hábel Géza, ügyvezető igazgató, Diverse Youth Network

21. Pálné Dr. Kovács Ilona egyetemi tanár, akadémikus

22. Radvánszki Péter rabbi

23. Antoni Rita, elnök, a Nőkért Egyesület

24. Steiner Kristóf

25. Gyárfás Judit, queer teológus

26. Dr. Kertai-Szabó Ildikó, MET lelkész, WJLF egy. doc, tanszékvezető

27. Büchler Tamás, The Jewish Agency for Israel

28. Iványi Éva, humanista

29. Dr. habil. Varga Gyöngyi, evangélikus lelkész, egyetemi docens

30. Péterfy-Novák Éva, író

31. Dr. Móricz Nikolett, pszichológus, evangélikus teológus

32. Ifj. Iványi Gábor, MET lelkész

33. Rozgonyi Dóra, zsidó közösségi aktivista

34. Dr. Deák Dániel, az MTA doktora, egyetemi tanár

35. Spitzer Gyöngyi (Soma Mamagésa)

36. Ónodi István, MET lelkész

37. Pál Zoltán Munkácsy díjas szobrászművész

38. Vay Blanka, Prizma Transznemű Közösség

39. Tatár Csilla, szerkesztô-riporter

40. Dr. Csepregi András, evangélikus lelkész, rendszeres teológus

41. Iványi Miklós, MET lelkész

42. Budai Miklós, kántor, zsidó közösség

43. Bálint Natália, operaénekes

44. Serfőző Krisztina, hívő humanista, főiskolai hallgató

45. Tamási Rebeka, vallástörténész, a Johannes Gutenberg Universität Mainz Phd hallgatója

46. Tóth Kinga, író-performer

47. Magyar Ateista Társaság

48. Waldmann Tamás, MATT

49. Csintalan Sándor

50. Cserháti Sándor, evangélikus lelkész

51. Iklódy László, MET lelkész

52. Vörösváczki Anikó, hívő

53. Törzsök Erika, szociológus

54. Nagy Zsófia, aktivista, HeForShe Magyarország

55. Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete

56. Virág Zsolt, közgazdász, emberi jogi aktivista

57. Lőrincz Csaba, újságíró – Klubrádió, HeForShe

58. Tóth László, református hívő, középiskolai tanár

59. Németh Zoltán, evangélikus lelkész

60. Zsarnai Imre, MET egyházi munkatárs

61. Galyas Éva, író

62. Makoviczky Gyula, evangélikus lelkész

63. Prof. Dr. Jutta Hausmann, evangélikus lelkész, egyetemi tanár

64. Mérő László, matematikus

Az állásfoglaláshoz csatlakozó aláírók névsora:

65. dr. Csonka Judit pszichiáter, hívő

66. Sebestyén Eszter, pszichológus

67. Dr. Hutas Gábor, orvos, gyógyszerkutató

68. Gábor Ferenc

69. Higi Vera, klinikai szakpszichológus

70. Dr. Darvas Anikó, evangélikus lelkész

71. Varjasiné Asztalos Dóra, ateista, #acsaladazcsalad #ugyanaz

72. Horgas Péter, tervező, magyar állampolgár, a Civil Bázis elnöke

73. Kurdi István, ateista

74. Domokos Anna

75. dr. Pintér András, jogász, ateista

76. Bánffy Eszter, régész

77. Földing Ágnes/Masszi Ágnes, vallását gyakorló római katolikus hívő

78. Keszei Szilvia, humanista

79. Haraszti-Tatár Kata, tanácsadó szakpszichológus, hívő

80. Slemmer László filozófiatanár, adatvédelmi tisztviselő

81. Belme-Vajda Katalin, édesanya, tanár, mentálhigiénés szakember

82. Kárpáti Orsolya

83. Darvas-Tanácsné Novák Eszter, református teológus

84. Bagdi Tímea, teológus, kultúratörténész, szociális munkás

85. Bartus László, újságíró

86. Lőrincz Borbála szociológus, evangélikus hívő

87. Papp István, vegyész, agnosztikus

88. Hanis Dávid

89. Stenzel Rita

90. Nagy Sándorné szülő

91. Vizi Zsuzsanna

92. Bari László Bence, történész, önkéntes – Nem tehetsz róla, tehetsz ellene

93. dr. Bátori Orsolya, jogász

94. Gombkötő Beáta, evangélikus lelkész

95. Petrezselyem Renáta, humanista

96. Dr. Molnár Zoltán Gábor, tanár

97. Csabai Zita, Divattervező művész, Philomén

98. Asztalos Ildikó Judit

99. Belányi Csenge

100. Dargay Panyik Márta, tanár és civil önkéntes segítő

101. Ferencz Ilona nyugdíjas ateista 

102. Ábrahám Sándor

103. Aföldi Györgyi

104. Wagner Szilárd evangélikus lelkész, rendszeres teológus, egyházzenész, orgonaszakértő

105. Goldmann Márta – egyetemi oktató, humanista

106. Ritter Márta, általános iskolai tanár, ateista

107. Mezei Attila

108. Mezei Attiláné

109. dr. Halász Mariann újságíró

110. Dr. Pospis Emőke

111. Tóth Tamás, vallását gyakorló római katolikus hívő

112. Józsa Erika, hívő- humanista

113. Kézdy Péter evangélikus lelkész 

114. Kovács Ferenc

115. Féderer Sára, tanácsadó szakpszichológus

116. Kiss Ferenc, fotós-újságíró

117. Wiandt Gáborné hívő

118. Palkó István közgazdász

119. Fekete Géza Péter, laikus hivő

120. Csata Orsolya, újságíró

121. Erdélyi Gergely, audiovizuális alkotó, Krisztus tanítvány, önfejlesztő

122. Csengődi Márta, pedagógus, hívő, de nem vallásos

123. Dr. Sápi Attila, kutató vegyész, ateista

124. Gombai Zita, büszke Édesanya

125. Urbán Lajosné, evangélikus hívő

126. Baradlai Emőke, tanácsadó szakpszichológus

127. Frank Ferenc, nyugdíjas

128. dr. Mitók Péter, nyugdíjas fogorvos

129. Szabó Valéria, pszichológus, homeopátiás terapeuta

130. Dr. Gömböcz Elvira, evangélikus teológus

131. Dr.Hajdú Lászlóné nyugdíjas mérnök, humanista

132. Veres László, nyugdíjas tanár,  igazhitű ateista

133. Világi-Kollár András

134. Daróczi Gábor, humanista állampolgár

135. Petrov Ilona

136. Kulcsár Lajos István, ateista

137. Mikulesz Tiborné, oktató/coach, református 

138. Szakonyi Gabriella, szociálpedagógus, szociális munkás

139. Cserpes Tibor Ferenc

140. dr. Czinke Gizella, nyugdíjas fogorvos

141. Románné Bolba Márta, evangélikus lelkész

142. Trási Edina, evangélikus lelkész

143. Imre Gábor, ember

144. Juhász József Csaba, informatikus, családapa, ateista, humanista

145. Görög Zoltán, ny. evangélikus lelkész 

146. Dr. Mikulás Gábor

147. Dr. Lehoczki Gergely, orvos, demokrata

148. Pásztor Antal, lelkész, mentálhigiénés szakember

149. Papp Árpád Ferenc, hívő, állampolgár

150. Szász Levente, evangélikus teológus

151. Nagy Gerda, orgonaművész

152. Dösa Valéria, humanista

153. Antosné Bajári Ágnes

154. Antos Péter, festőművész

155. Mókos Mária

156. Horváth Ágnes Éva, középiskolai fejlesztő pedagógus,  gyógypedagógus

157. Zengő Katalin, ateista

158. Bereczky Zsuzsanna

159. Rihay Szabolcs, evangélikus lelkész

160. Slezák Bence, evangélikus teológus

161. Kun Pálné

162. Barabás Rita gyógypedagógus

163. Balázs Pál nyugdíjas

164. Szűcs Lajosné nyugdíjas humanista és ateista

165. Soltész Ferenc nyugdíjas ateista

166. Lepsényi József, magyar állampolgár, nyugdíjas

167. Kotormán Dániel, ember

168. Koczor Tamás evangelikus lelkész

169. Szabó Szilveszter Farkas –  egykori munkavállaló, most tanuló

170. Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

171. Kardos Endre Bozi, humanista

172. Major Gyula szkeptikus

173. Jászné Kürtösi Izabella, szülő, feleség, gyermek, testvér, én magam

174. Roszík Gábor evangélikus lelkész

175. Nadrai Mária anya, nagymama, ember

176. Boreczky Katalin, klasszika-filológus,WJLF latintanár

177. Hegedüs Tibor, gyógypedagógus, pedagógia szakos tanár, hívő

178. Takácsné Lencsés Márta, liberális, özvegy, rokkant nagymama

179. Nyíri András

180. Forgács Ágnes hivő nyugdijas

181. Nyitrai Eszter, pszichológus

182. Ványi Julianna szociális munkás és nevelőszülő

183. Dr. habil. Király Edit irodalomtörténész, egyetemi docens

184. Erdős Erik Robin, SzabadNem Közéleti Egyesület elnöke

185. Bajor János, evangélikus, teológus hallgató

186. Laszli Beáta Ágnes, evangélikus teológus-lelkész

187. Malatinszky Ferenc, megveszekedett ateista

188. Vizler-Nyirádi Luca, szociológus – újságíró 

189. Keul Andrea, tanácsadó szakpszichológus

190. Kontrohr Andrea, családanya, hívő katolikus

191. Mohácsiné Horváth Ágnes, teológus, bibliaoktató

192. Gombocz Eszter (PhD) tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola

193. Veres Júlia, filozófus, tervező, ateista és az emberi jogok híve

194. Bártfai György ateista, gondolkodó emberi lény

195. Prokai Judit nyugdíjas, gyermekvédelemben dolgozott pedagógus

196. Kiss Gyöngyi- középiskolai tanár, gyermekét tisztességgel  egyedül felnevelő, humanista ember

197. Tóth Gáborné, LMBTQ szülői csoport tagja, pedagógus

198. Konrád Ildikó, nyugdíjas, hívő

199. Babilainé Zoltánné Zsuzsa, humanista

200. Borbély Beáta, élettársi kapcsolatban (20+ éve) 

201. Kézdy Luca, pszichológus, evangélikus hívő

202. dr. Borosné Liska Erzsébet, tanár, evangélikus kántor

203. Novotny Dániel, evangélikus lelkész

204. Balogh Tamás

205. Gyurkó Ádám építész

206. Dr. Réthelyi Orsolya, irodalomtörténész, néderlandista

207. Winnington-Ingram Johanna, katolikus hívő

208. Majláth Attila, teológus, lekész, addiktológiai segítő, leendő addiktológiai konzultáns

209. Derdák Tibor, a miskolci Dr Ámbédkar Iskola igazgatója

210. Dr. Bíró János orvos, római katolikus hívő

211. Dr. Kézdy Pál erdőmérnök, evangélikus hívő

212. Onofer-Köteles Zsuzsanna, nyugdíjas tolmács, ateista, humanista

213. Dallos Jutka

214. Roznik Mihályné Ságodi Zsuzsanna, családsegítő

215. Gyulai Zsuzsa, tanár, mentálhigiénikus, ember

216. DebrecenPride LMBTQI-szervezet, Polgárjogi Társaság

217. Csabai Judit

218.

219. Tóth Éva

220. Hoffner-Szonda Evelin, református hívő

221. Zettisch Nándor, etnopszichológus, ELTE oktató

Facebook Comments