„A szívünkben rejlő igazság iránti szeretetből”

„A szívünkben rejlő igazság iránti szeretetből”

„A szívünkben rejlő igazság iránti szeretetből”

Nyílt levél Ferenc pápának az LMBT gyerekek katolikus szüleitől

Az olaszországi LMBT gyerekek keresztény szüleit magába tömörítő olasz nemzeti szervezet, a 3VolteGenitor nyílt levele Ferenc pápának – kelt március 17-én, 2021

Kedves Ferenc pápa!

Az LMBT gyermekek katolikus szüleiként nem hallgathatunk azokról a szenvedésekről, amelyeket a Hittani Kongregáció válasza, a homoszexuális párok megáldásáról, okoz.

A tavaly szeptemberi találkozónkon (2020) meleg fogadtatásban és atyai szeretetben részesültünk, amikor büszkén bemutattuk Önöknek a Szerencsés szülők című kiadványt, amely a gyermekeik homoszexualitásával szembesülő keresztény szülők tanúvallomásait tartalmazzák a ráébredés során megélt küzdelmeikről. Mindezt követően a szóban forgó tiltás olyan hatással volt ránk, mint amikor egy hatalmas vihar figyelmeztetés nélkül csap le a kora tavaszi meleg napokon, amikor a virágok éppen bontogatják szirmaikat …

Azonban a szülői szeretetünk fájának gyökerei mélyre nyúlnak. Ez a szeretet segít és vezet minket abban, hogy megtaláljuk az utunkat. Ebben inspirálóan hat ránk Rebeka, aki megtalálta annak a módját, hogy Jákobot a majdnem teljesen megvakult Izsák ezekkel a szavakkal áldja meg:

 „Lám, fiam illata olyan,

mint a termékeny föld illata,

amit az Úr megáldott.

Isten adjon neked az ég harmatából és a föld kövérségéből

búzát és bort bőségben.

Népek szolgáljanak neked

és nemzetek hódoljanak előtted. (…)

Legyen átkozott, aki átkoz,

és áldott, aki áld téged.”

Számunkra az áldás azt jelenti, hogy “jót mondunk” a gyerekeinkről. Csak pozitív dolgokat mondhatunk róluk, akik tele vannak érzékenységgel, figyelemmel, sőt arra is képesek, hogy hitről és a reményről tanúskodjanak a reménytelenség ellenére is, amely az osztályrészük.

Számunkra az áldás azt jelenti, hogy felismerjük a bennük rejlő jót, azt, hogy képesek szeretni, felajánlani magukat, hűek maradni, célokat kitűzni és azokért küzdeni az életük során. Amikor meghagyjuk annak a lehetőségét, hogy mindez így történjen, akkor harmóniában és békében, élhetnek önmagukkal és az őket körülvevő társadalommal.

Szerető kapcsolataikban látjuk őket kinyílni és beteljesíteni azt a hivatást, amely mindannyiunk számára elsődleges: szeretve lenni önmagunkért, szeretni önmagunkat, ami által képessé válunk másokat szeretni. Olyan sok párt látunk így élni. Szülőként az, hogy ennek a tanúi lehetünk a szívünk boldogságát jelenti!

Mély fájdalmat és zavart érzünk, azonban akkor, amikor megint azt kell látnunk, hogy a „bűn” kövét vetik gyermekeinkre, azért mert őszintén élik meg a szexuális identitásukat, amelyet nem ők választottak. Ez a tiltás számunkra ambivalens, hiszen alapvető ellentmondásban van az Atyaisten szeretetével és irgalmasságával. Leginkább azért érezzük ezt így, mert, nem tapasztaltuk azt, hogy teljes szívvel és figyelemmel meghallgatásra találtunk volna.

Ha az anyaszentegyháznak nincs „hatalma” ennek a szeretetnek a megáldására, akkor mi szülők, akik meghívást kaptunk gyermekeink meghallgatására és támogatására, megáldhatjuk őket, készek vagyunk találni erre egy „szentelményt”.

Ezúttal arra kérjük gyermekeinket, hogy felemelt fejjel és jól látható módon éljék meg a szeretetüket, azért, hogy az egymás iránt érzett szeretetük az Istennek az Ő népe iránti szeretetének jele és tanúja lehessen.

Ezt szeretnénk üzenni Őszentségének és a Püspöktársaknak! Hangunk lélektől lélekig, szavunk szívtől szívig, a szívünkben rejlő igazság iránti szeretetből, valamint fiaink és lányaink méltóságáról szól.

Apai és anyai szeretettel,

A ‘3VolteGenitori’szervezet Szerencsés Szülei

A magyar fordítást az angol szövegből készítette:

Tóth Gáborné, LMBTQ gyermekek szülei és támogatói csoport

A nyílt levél eredeti megjelenési helye: